Oferta

Usługi geodezyjne

Świadczymy profesjonalne usługi geodezyjne dla Klientów indywidualnych.

Wykonamy dla Państwa:

 • mapy do celów projektowych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • pomiary powykonawcze budynków
 • pomiary powykonawcze przyłączy, kanalizacji sanitarnej, gazu, wody, energii
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • dokumentacja geodezyjna do celów prawnych
 • odtworzenie położenia znaków granicznych
 • ustalenie położenie znaków granicznych
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości

Geodezyjna obsługa robót drogowo-mostowych

Dla branży drogowej przygotowaliśmy następującą ofertę:

 • prace przygotowawcze (założenie osnowy, inwentaryzacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych)
 • geodezyjne opracowanie projektów
 • pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych
 • tyczenie elementów dróg i obiektów mostowych
 • kompleksowa obsługa budowy sieci infrastruktury podziemnej
 • dokumentacja przemieszczeń i osiadań
 • dokumentacja wg bieżących potrzeb kierownictwa budowy
 • dokumentacja powykonawcza

Poniżej przedstawiamy Państwu pozostałe usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Projektowe Pryzmat:

Geodezyjna obsługa obiektów kubaturowych

 • hal przemysłowych
 • budowy budynków jedno- i wielorodzinnych
 • budowy budynków użytku publicznego

Zakładanie i aktualizacja map analogowych i numerycznych

Wznowienia granic, podziały nieruchomości, rozgraniczenia i scalenia

 • ustalenie przebiegu granic
 • opracowanie wstępnego projektu podziału
 • wykonanie podziału nieruchomości
 • dokumentacja do celów prawnych

Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych

 • kompleksowa obsługa rozbudowy, modernizacji oraz budowy i remontów sieci uzbrojenia terenu
 • zakładanie szczegółowych osnów III klasy
 • pomiary powierzchni użytkowych lokali i budynków

Serdecznie zapraszamy do współpracy.